Търсен текст:   
Команди Параметри за търсене Параметри на изхода
 
Признак:
Каталог:
Показване от запис Nо:
Сортировка по:
Вид на справката:
Записи на страница:
ТЪРСИ В КАТАЛОГА НА
ЧБ "РОДИНА" - СТАРА ЗАГОРА
За маскиране при търсенето ползвайте символа %.
При търсене на "биолог%" ще бъдат намерени всички документи, в които се срещат "биология", "биологически" и др. думи, започващи с "биолог".
При търсене на "биология" ще бъдат намерени само тези документи, в които точно се среща думата "биология".
ПОЛЕ: ОБЯСНЕНИЕ: ПРИМЕР:

ТЪРСЕН ТЕКСТ

Задайте думите, по които  ще търсите информация
Произволна комбинация от думи за търсене. Символът "%" се ползва за маскиране
В полето се попълват думите, по които ще се търси информация. Те могат да се свързват с логическите оператори И (AND) и ИЛИ (OR).
За да намерите информация за книги на тема "физика" и   "физикохимия":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете физика AND физикохимия в полето Търсен текст;
* натиснете бутон ТЪРСИ

ПРИЗНАК

Изберете по какъв критерий ще търсите информация
1. Всички думи
* Опцията Всички думи се избира (по подразбиране) от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене на информация по всички думи, които характеризират   библиотечни материали, предварително указани от библиотечните работници.
За да намерите информация за книги, касаещи Втората световна война:
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете  Втора AND свeтовна AND война в полето Търсен текст
* натиснете бутон ТЪРСИ
2. Заглавия
* Опцията Заглавия се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене по заглавиe.
За да намерите информация за книгите, чиито заглавия започват с думата "готварство":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете  готварство в полето Търсен текст
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Заглавия
* натиснете бутон ТЪРСИ
3. Автори
* Опцията Автори се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене по автор.
За да намерите информация за книгите от Иван Вазов:
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете Вазов, Иван в полето Търсен текст
* натиснете бутон ТЪРСИ
4. Предметни рубрики
* Опцията Предметни рубрики се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене по предметна рубрика.
Предметните рубрики са смислени изречения, разкриващи съдържанието на библиотечния материал.
За да намерите информация  за книги, предметизирани с "ръководства по математика":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете ръководства  по   математика в полето Търсен текст
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Предметни рубрики
* натиснете бутон ТЪРСИ
5. Ключови думи
* Опцията Ключови думи се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене по ключова дума.
Ключовите думи са отделни думи или словосъчетания, разкриващи съдържанието на библиотечния материал.
За да намерите информация за  книгите, характеризиращи се с ключови думи "история" и "България":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете история AND България в полето Търсен текст
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Ключови думи
* натиснете бутон ТЪРСИ
6. УДК кодове
* Опцията УДК кодове се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене за конкретен УДК код (УДК - Универсален  десетичен  класификационен   код).
За да намерите всички периодични издания , които касаят руска  литературна критика (с УДК   код 882.09):
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Периодика
* попълнете 882.09 в полето Търсен текст
* изберете УДК в полето Признак
* натиснете бутон ТЪРСИ
7. Тематични рубрики
* Опцията Тематични рубрики се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене по тематична рубрика.
Тематичната рубрика е код, който характеризира библиотечния материал в специфично направление.
За да намерите информация за заглавията, отнесени към Картотека "Краезнание":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете Картотека "Краезнание" в полето Търсен текст
* изберете Тематични рубрики в полето  Признак
* натиснете бутон ТЪРСИ
8. За него/За нея
* Опцията За него/За нея се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши съответното търсене за съответното име.
За да намерите информация за книги, написани за Васил Левски:
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете  Левски, Васил в полето Търсен текст
* изберете За него в полето  Признак
* натиснете бутон ТЪРСИ
9. Географски понятия
* Опцията Географски понятия се избира от падащото меню ПАРАМЕТРИ ЗА ТЪРСЕНЕ -  ще се извърши търсене на заглавия, включващи географско понятие.
За да намерите информация за заглавията на книги, в които е цитирано с. Две могили:
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* изберете Географски понятия в полето  Признак
* попълнете с. Две могили в полето Търсен текст
* натиснете бутон ТЪРСИ

КАТАЛОГ

Изберете каталога, в който да се извърши търсенето
1. Книги
Извършва се търсене в каталога за книги.
За да намерите информация за книгата "Под игото":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Книги
* попълнете  Под игото в полето Търсен текст
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Заглавия
* натиснете бутон ТЪРСИ
2. Периодика
Извършва се търсене в каталога за периодика.
За да намерите информация за списание "РС   магазин":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Периодика
* попълнете  РС  магазин в полето Търсен текст
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Заглавия
* натиснете бутон ТЪРСИ
3. Статии
Извършва се търсене в каталога за статии.
За да намерите информация за статиите, които засягат "приватизация" и "търговия":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Статии ;
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Всички думи ;
*  попълнете  приватизация   AND  търговия в полето Търсен текст  ;
* натиснете бутон ТЪРСИ

СОРТИРОВКА ПО

Укажете азбучния ред на сортиране на резултата от търсенето
1. Възходящ ред
Азбучно подреждане на резултата в нарастващ  ред ( по подразбиране).
За да намерите информация за статиите, чиито заглавия започват с думата "литература":
* изберете от поле КАТАЛОГ опцията Статии;
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Всички думи ;
* попълнете  литература в полето Търсен текст ;
* ако желаете статиите да са подредени по намаляващ азбучен ред, изберете от поле СОРТИРОВКА ПО опцията  Низходящ ред;
* натиснете бутон ТЪРСИ.
2.Низходящ ред
Азбучно подреждане на резултата в намаляващ ред.

ВИД НА СПРАВКАТА

Укажете изходния формат на резултатите от справката

1. Списък
Справката се извежда във вид на списък.
За да получите кратко билиотечно описание на книгите, чието описание съдържа думата "библия" :
* напишете библия в полето  Търсен текст;
* изберете Книги в поле   КАТАЛОГ;
* от полето ВИД НА СПРАВКАТА изберете Кратко библ. описание;
* натиснете бутон ТЪРСИ.
2. Кратко библиотечно описание
Справката се извежда с кратко библиотечно описание.
3. Пълно библиотечно описание
Пълно библиотечно описание (по подразбиране).
4. MARC 21
Справката се извежда във формат MARC 21.
 

БУТОНИ

Натиснете бутон РЕЧНИК за да бъде изведен списък от термини за търсене.  Това действие извиква помощен екран, който дава възможност за прецизиране на търсенето. Виж  ПОМОЩЕН ЕКРАН - ПОЛЕТА И БУТОНИ  по-долу.
Натиснете бутон ИЛИ, за да добавите условие за търсене ИЛИ ORв полето "Търсен текст".
Натиснете бутон И, за да добавите условие за търсене И AND в полето "Търсен текст".
Натиснете бутон ТЪРСИ, за да се осъществи търсенето.
Натиснете бутон ТРИЙ, за да изтриете неправилно въведени ключови думи в полето "Търсен текст".

РЕЧНИК

ПОЛЕТА И БУТОНИ
РЕЧНИК
Речникът е средство, чрез което можете да извършвате търсене с помощта на системата.
Когато въведете думата или част от нея  в полето Всички думи,  и като натиснете бутон СПИСЪК, резултатите от това междинно търсене се извеждат във вид на списък в долната част на помощния екран. Избирането на дума от списъка я въвежда в главния екран за търсене в полето Търсен текст. Думата се включва  в заявката за търсене.  Помощният екран на речника е свързан с полето Търсен текст на главния екран. Ако желаете да направите по-сложна заявка, можете да добавите и условие за търсене И / ИЛИ , като натиснете съответните бутони И / ИЛИ. Бутон  ТРИЙ изчиства съдържанието на полето Търсен текст на главния екран.
Искате да намерите информация за книги, чието съдържание е обявено с ключови думи "физика" и "химия", като ползвате помощния екран:
* изберете от главния екран Книги в поле   КАТАЛОГ;
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Ключови думи;
* натиснете бутон РЕЧНИК;
* попълнете физика в полето Търсен текст на помощния екран;
* натиснете бутон СПИСЪК;
* изберете  физика от списъка, който се извежда в полето отдолу;
* натиснете бутон И;
* въведете  химия в полето  Търсен текст;
* изберете  химия от списъка, който се извежда в полето отдолу;
* от основния екран натиснете бутон ТЪРСИ.
ТЪРСЕН ТЕКСТ
Може да заема стойностите от  поле ПРИЗНАК - Всички думи, Заглавия, Автори, и т.н. Въвежда се текста, по който ще се извърши търсенето.
Искате да получите списък на всички предметни рубрики, започващи с "био":
* изберете от поле ПРИЗНАК опцията Предметни рубрики от основния екран;
* натиснете бутон РЕЧНИК;
* въведете био в полето Търсен текст на помощния екран;
* натиснете бутон СПИСЪК.
СПИСЪК
Изпълнява търсенето.
 
И
С натискането на бутон И се добавя  AND   в полето Търсен текст на главния екран.
 
ИЛИ
С натискането на бутон ИЛИ се добавя   OR   в полето Търсен текст на главния екран.
 
ТРИЙ
С натискането на бутон ТРИЙ  се изтрива текста в поле Търсен текст на главния екран.
 
ЕКРАН С РЕЗУЛТАТИ

Резултатите сe визуализират в  посочения формат - списък, кратко библиотечно описание, пълно библиотечно описание или MARC 21 и чрез бутон ПЕЧАТ могат да бъдат разпечатани на принтер.

Copyright © 2002 [PC-TM Ltd]. All rights reserved.